A N N | M A A R T M A N N . C O M
 

Utbildning

 

 

 

 

Retorik Södertörns Högskola 2006

 

Dramatisk Gestalting Södertörns Högskola 2005

 

Teatervetenskap, Stockholms Universitet A och B kursen 2004

 

Filmvetenskap, Stockholms Universitet VT 2003

 

Kulturamas Filmlinje, Musikallinje, Filmskådespelarlinje,1993-1995

Danslinje, Manuslinje

 

Lee Strasberg Theatre Institute New-York 1992+2003

 

Berklee College of Music 1982-1986

 

Fallbrook Highschool 1981

 

Nacka Gymnasium 1978-1980+1982

 

 

::Webmaster ::Copyright © 2008-2009 :: All Rights Reserved